معنی زندگی

 

 

کلاغ بر روی شاخه درخت نشست ، برف از شانه ی درخت به زمین افتاد. درخت چشمانش را باز کرد.

#کلاغ : سلام

*درخت: سلام ( لبخند)‌

#: سردت نیست؟

*: نه ... .

کلاغ بال هایش را تکاند ،

# از تکرار خسته نشدی؟تو همیشه همین جا هستی ،قد میکشی و ریشه می دوانی -ریشه هایت هر سال تو را اسیر تر میکنند.از این دور عبس چه نتیجه ای خواهی گرفت؟

*: اصالت من در همین ریشه هاست.همانطور که تو در عمر سه هزار ساله ات و پر هایت سیاهت اصالتت را نگه خواهی داشت.اگر تو رنگ سیاه پر هایت را دوست نداشته باشی و پر های سیاهت را رنگ کنی اصالتت را از دست داده ای .

کلاغ به فکر فرو رفت ...بعد از کمی مکث گفت

 # آخر تو از این دنیا هیچ چیز نمیبینی.!هر سال شکوفه میدهی و میریزد

هر سال برگ سبز میدهی و میریزد هر سال خزان جامه ات را می کند و بعد سرما و خواب و برف؟

درخت لبخندی زد و گفت:

* این ها ذات یک درخت را نشان می دهد.

کلاغ نوکش را به گوش درخت نزدیک کرد و آرام گفت:

# تا کنون به پرواز بر فراز شهر و درختان دیگر فکر کرده ای؟

* نه ... من مامن و استراحتگاه بعد از پرواز پرندگانم ...

# تو آنقدر ریشه میدوانی و قد می کشی و بهار و خزان میبینی و در آخر خواهی مرد.بی آنکه چیزی بیش از این بوستان دیده باشی و زندگی را بفهمی .

درخت لبخندی زد و سکوت کرد.

کلاغ منظور درخت را ندانسته پر گرفت و رفت.

درخت متبسمو آرام گفت: شاید در پرواز تو هیچان و لذت وجود داشته باشد

اما هیچ فکر کرده ای جوانه ای را از سرما حفظ کردن چه هیجان و لذتی توام خواهد داشت؟

قامتش را راست کرد و به کنار پایش نگاه کرد

جوانه ا ی کوچک و جوان در پناه درخت رشد کرده بود .درخت دوباره خم شد و بدنش را دور جوانه حائل کرد تا بهار ثمره این مراقبتش را ببیند.

درخت معنی زندگی را در زندگی بخشیدن به جوانه ای میدید که در میان برف ها به امید زندگی رشد کرده بود.

درخت به افق نگاه کرد و با تبسم به عشقی که درونش در حال جوشش بود فکر کرد.

درخت لبخند میزد.

 

  

/ 9 نظر / 11 بازدید
علیرضا

توی تک تک کلماتت یه جمله حرف هست...مثل همیشه زیبا و پر معنی نوشتی..یا حق !

saba

arameshe derekht ro hes kardam. ama man on kalagham, donbale hijan[لبخند]

دوست من

زندگی برگ بودن در مسیر باد نیست رشه هم هرگز اسیر باد نیست زندگی امتحان ریشه هاست..............[گل]

مادر بزرگ

سلام دوست من به این وبلاگ من و نوه ی منم سری بزن (دوست من منتظرت می مانم) [چشمک]..........................[گل]

پارسا

سلام مثل همیشه هروقت دلم واست تنگ میشه میام تو غار قشنگت . حرفات مثل همیشه دلنشین وتلخه شاد باشید. در پناه حق

saba

nemidonestam inja male shoma hast. hamish emikhndamesh. man gamon nemikonam ke ba shoma ham class bodam ama vaghan az samime ghalb khosh halam kalamate zibatono mikhunam[گل]

saba

va in ke mano shoma tafavote seni daraim shoma too neveshtey ke darbare piry o tanhay gofted senton ham gofted[زبان] man ke az ashnay ba shoma khili khosh halam

علیرضا

[گل]