زمان، جاودان بودن همه چیز را نفی میکند.

 

 

به یاد داشته باش ، من عشق را پاس میدارم،آنچه فدا کردنی است فدا می کنم ،آنچه شکستنی است ،می شکنم و آنچه را که تمحل سوز است تحمل میکنم
اما هرگز به منزلگاه دوست داشتن به گدایی نمیروم...
میدانی ما را ( من و تو) به قصاص گناهی که نکرده ایم میسوزند... عدالتی میان عشاق و  دیگران وجود ندارد.
وامروز
   دانستم _  که زمان، جاودان بودن همه چیز را نفی میکند.


                                                 یا حق

/ 2 نظر / 14 بازدید
دوست من

رنگها تغییر پذیرند ای عزیز[گل] قلبها ماندگارند ای دوست[لبخند]

دوست من

پاشو بیا که 2 تا پست من نخونده مونه بدو...........