سلام

مدت مدید نیامدیم

الیته باز هم مدت مدیدی ما را نخواهید دید

یا حق

/ 2 نظر / 32 بازدید
یه اینه سیاه قدیمی

منم مدت مدیدیه به غارت سر نزدم . اما امشب اومدم ... دلیلشو خودمم نمی دونم ...