پست های ارسال شده در آبان سال 1387

سقف قفسم شکسته ....! یارای پروازم نیست.

    پرنده لب تنگ ماهی نشست ، به ماهی نگریست به او گفت: سقف قفست شکسته چرا پرواز نمی کنی ؟! -----------------------------------------------------------------------------------------------   خدایا امروز جعبه ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 15 بازدید