هراس های بیهوده

هراس های بیهوده

تا بوده همین بوده

امروز سایه گیوتین را بر روی گردن زندگی دیدن امریست طبیعی نهراسید.

یا حق

/ 2 نظر / 89 بازدید
مکتوب

دعوت شدید به بازی " اگر ها .." ممنون میشم ادامه ش بدید .