بی ریا ترین پیام درماندگی...!

بدان که من به سوی تو باز نخواهم گشت ،‌تو بیدار مینشینی تا انتظار،پشیمانی بیافریند.

بگذار تا تمام وجودت تسلیم شدگی را با نفرین بیامیزد، زیرا که نفرین بی ریاترین پیام آور در ماندگی است.

شب های اندوهبار تو از من و تصویر پروانه ها خالی است.

می دانستی قمار باز ها ورق های نشان دار را دوست نمی دارند ،‌ورق هایی که همه از نشان دار بودن آن خبر داشته باشند.

 چون گوشه شکسته ی یک ورق باز ی را بی رنگ  میکند.

این رجعت ما به کودکی در بند دست های سنگینی است که شوکت باز گشت را از میان می برد. شاید ما نیز عروسک های کوکی یک تقدیر بوده ییم،که  می توانستیم ایمان به تقدیر را مغلوب ایمان به خویش کنیم.

های آقا من فقیر نیستم ،صد تومانی چروکیده ات را در دستان من نگذار،

خسته ام فقر نیستم. خستگی قدم ها را کوتاه می کند

کوتاه تر می کند.

/ 7 نظر / 60 بازدید
Ashke Mahtab

سلام خیلی زیبا بود. این رجعت ما به کودکی در بند دست های سنگینی است که شوکت باز گشت را از میان می برد شاید ما نیز عروسک های کوکی یک تقدیر بو ده ایم واقعا شاید.شاید... خوشحال میشم به منم یه سری بزنید.

دوست من

کودک درون همیشه همراه ماست نیاز به رجعت نداره دوست من

دوست من

هر چیز نشون داری بد نیست رفیق ها.........؟

دوست من

برگ سبزیست تحفه درویش ! رد احسان خوب نیست تشکر و سپاس از خالق یکتا همون تشکر از پوسته تخمه خالی از دوست است [لبخند]

دوست من

اما انگیزه قدم ها را بلند و بلند تر و گام ها را محکم تر می سازد ! مگه نه؟!!!!![لبخند]

دوست من

از خدا کمک میگیریم و من ......من ..نمی گوییم و همیشه برای کسی که بما نفرین می کند دعا می کنیم که همه از شر اونها در امان باشند هر گاه از کسی دلخور بشیم بهترین کار اینست که برایش طلب مغفرت کنیم تا از گناه پاک شده و از شرش در امان بمانیم آرزوی بد بدبختی برای دیگران اثر وضعی برای خودم خواهد داشت رفیق مراغب باش و آهسته بران[لبخند][گل]

دوست من

سلام و صد سلام به دوست خوبم[قلب]